bar title

hoptacphattrien

 

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN  

  Dựa trên giá trị cốt lõi “Sự chia sẻ và hợp tác tạo nên thành công”, chúng tôi quan niệm rằng hợp tác phát triển là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và phát triển bền vững của VABIOTECH.

  Trong nước -VABIOTECH chủ trương hợp tác chặt chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học,và các nhà sản xuất nhằm phát triển các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, và sản xuất - kinh doanh.

  Quốc tế - VABIOTECH luôn đề cao và chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao trình độ cũng như tiếp cận với sự phát triển các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Bên cạnh đó, VABIOTECH cũng chú trọng mở rộng các hoạt động hợp tác về sản xuất, gia công, kinh doanh sản phẩm với các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới.

 VABIOTECH luôn đưa ra mục tiêu cao nhất trong hợp tác là phục vụ và giúp nâng cao sức khỏe chung của cộng đồng tại Việt Nam cũng như trên thế giới, tiến tới một thế giới thân thiện, hạnh phúc và khoẻ mạnh.