VABIOTECH

Với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với Quý khách hàng, nhằm trao đổi và cập nhật các thông tin về bệnh Sởi, Quai bị, Rubella và vắc xin phòng ngừa.

Hội thảo Khoa học Bệnh Sởi, Quai bị, Rubella và vắc xin phòng ngừa do VABIOTECH phối hợp với viện Serum, Ấn Độ và Nhà phân phối khu vực phía Bắc – Công ty Cổ phần BIOVACCINE Việt Nam tổ chức.

Bài viết này đăng trong . Lưu bookmark trang.