VABIOTECH

CÔNG TY TNHH MTV VĂC XIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2016

 Ngày 28/08/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1281/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể thuộc Bộ Y Tế đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của Bộ Y Tế. Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 vinh dự là một trong 11 đơn vị thuộc Bộ Y Tế được nhận cờ thi đua năm 2016.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now