VABIOTECH

BỘ Y TẾ

CÔNG TY TNHH MTV VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc Xin và Sinh Phẩm số 1 (VABIOTECH) công bố thông tin định kỳ năm 2021 như sau.

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Tải xuống
  2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Tải xuống
  3. Báo cáo tài chính năm 2021 Tải xuống
  4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Tải xuống
  5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now