VABIOTECH

BỘ Y TẾ

CÔNG TY TNHH MTV VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019: Tải xuống

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Tải xuống

3. Báo cáo chế độ tiền lương năm 2019: Tải xuống

4. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 : Tải xuống

5. Báo cáo tài chính năm 2019 : Tải xuống

Trân trọng cảm ơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now