VABIOTECH

LỊCH TIÊM CHỦNG CÁC VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG!

Việc tiêm chủng các vắc xin cơ bản trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là cần thiết và là yêu cầu bắt buộc đối với trẻ em và phụ nữ có thai để đảm bảo những thế hệ trẻ em khỏe mạnh. Đưa trẻ đi tiêm chủng không chỉ là quyền lợi của trẻ mà còn là trách nhiệm của cha mẹ đã được Luật quy định

Cùng tìm hiểu lịch tiêm chủng các vắc xin cho trẻ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng để chủ động theo dõi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Dự án TCMR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now