VABIOTECH

Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1 có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị phục vụ Đề tài nghiên cứu, bao gồm:

  1. Thiết bị 
  2. Hóa chất và môi trường
  3. Vật tư tiêu hao

Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp thiết bị, dịch vụ gửi báo giá để Công ty có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm đối với hoạt động trên.

Nội dung chi tiết xem tại đây:

  1. Thư mời chào giá Thiết bị:  CV 147_ngay 22-05-2024Thư mời chào giá – Thiết bị
  2. Thư mời chào giá Hóa chất và Môi trường: CV 148_ngay 22-05-2024_Thư mời chào giá – Hóa chất và môi trường
  3. Thư mời chào giá Vật tư tiêu hao:  CV 149_ngay 22-05-2024Thư mời chào giá – Vật tư tiêu hao

Trân trọng cảm ơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *