VABIOTECH

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1 thực hiện báo cáo

Báo cáo năm 2016

Báo cáo năm 2017

Báo cáo năm 2018

BC tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2018

 

 

Bài viết này đăng trong . Lưu bookmark trang.

Call Now